01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Warszawska Branża Gier – raport 2019/20

Wpis 181 z 331
Warszawska Branża Gier – raport 2019/20

Oddajemy w Państwa ręce raport pozwalający jak najszerszemu gronu odbiorców zapoznać się z warszawską branżą producentów gier wideo i zrozumieć jej specyfikę oraz kondycję na tle światowego rynku gier. Opracowanie składa się z czterech komponentów. Pierwszy przybliża sukcesy warszawskich producentów gier w 2019 roku. Drugi zawiera przegląd warszawskich spółek z branży gier obecnych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wraz z ich wynikami finansowymi za lata 2017 i 2018. Trzeci przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli gamedevu, a dotyczącej postrzegania Warszawy przez lokalnych twórców gier wideo. Z kolei czwarty komponent dostarcza podstawowych informacji na temat kondycji warszawskich producentów gier wideo uzyskanych w ramach ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli branży gier

Menu