01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Stanowisko Zarządu SPIDOR w sprawie publikacji Gronet z dnia 16.04.2015

Wpis 297 z 331
Stanowisko Zarządu SPIDOR w sprawie publikacji Gronet z dnia 16.04.2015

W związku z błędną informacją podaną w programie Gronet z dnia 16.04.2015 jakoby Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Komputerowego (SPIDOR) „poparło” pomysł Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Profesor Ireny Lipowicz  na wprowadzenie zmian legislacyjnych, których skutkiem będzie możliwość żądania od nabywców gier wideo okazywania dokumentów tożsamości  w celu weryfikacji ich wieku – Zarząd Spidor oświadcza, co następuje:

Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego  na wniosek Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki, w dniu 18.11.2013, przedstawiło na piśmie swoje stanowisko w poruszonej przez Panią Rzecznik Praw Obywatelskich kwestii ograniczenia małoletnim dostępu do gier wideo zawierających treści dla nich niewłaściwe. Stowarzyszenie wzięło także udział w dwóch zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki debatach poświęconych temu zagadnieniu.

Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego uważa, że zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom zależy w największym stopniu od wiedzy rodziców.  SPIDOR angażuje się w rozwój systemu klasyfikacji gier PEGI, a przeprowadzone przez Stowarzyszenie kampanie społeczne: „Graj bezpiecznie”, „Patrz w co gram” i „Zapytaj o gry” przyczyniają się do, potwierdzonego wynikami badań, wzrostu świadomości odnośnie klasyfikacji gier ze względu na wiek odbiorców.

W oficjalnym stanowisku oraz podczas debat SPIDOR podkreśla, że należy kontynuować efektywne działania edukacyjne skierowane do rodziców, opiekunów i nauczycieli, które, w przeciwieństwie do rozwiązań legislacyjnych, mogą zapewnić małoletnim najlepszą ochronę i sprawić, by dzieci korzystały z właściwych dla ich wieku gier bez względu na to, czy gry te pochodzą ze sklepu, z dystrybucji cyfrowej, czy są grami online.

W ocenie SPIDOR wprowadzanie jakichkolwiek zmian legislacyjnych, które w sposób sztuczny, tj.  za pomocą zakazów i kar będą regulowały dostęp do rynku gier wideo nie sprzyja rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Tego rodzaju inicjatywy zwalniają bowiem  rodziców i opiekunów, szkoły oraz inne instytucje o charakterze edukacyjnym od odpowiedzialności za właściwe przygotowanie młodzieży do uczestniczenia w życiu tego społeczeństwa.

 

Menu