01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Stanowisko ISFE w sprawie listy ICD 11

Wpis 205 z 291

Europejska branża gier wideo (ISFE) prosi członków Światowej Organizacji Zdrowia, której doroczne  spotkanie zgromadzenia reprezentantów  odbędzie się 20-28 maja w Genewie o powtórną analizę decyzji o włączeniu „zaburzenia spowodowanego korzystaniem z gier” do jedenastej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11).

Dyrektor naczelny Interactive Software Federation of Europe (ISFE) Simon Little powiedział: „Światowa Organizacja Zdrowia jest wysoko cenioną instytucją, której decyzje muszą opierać się na solidnych, regularnych i kompleksowych badaniach prowadzonych przez niezależnych ekspertów. „Zaburzenie ze względu na korzystanie z gier” nie opiera się na wystarczająco solidnych dowodach, które uzasadniałyby włączenie tego typu problemu do jednego z najważniejszych narzędzi normotwórczych ustanawianych przez Światową Organizację Zdrowia.

Menu