01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

SPIDOR patronem II Polskiego Kongresu Prawa Własności Intelektualnej 2014 – Przemysł gier komputerowych

Wpis 281 z 298
SPIDOR patronem II Polskiego Kongresu Prawa Własności Intelektualnej 2014 – Przemysł gier komputerowych

II Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej 2014 – Przemysł gier komputerowych

10 czerwca 2014, Warszawa, hotel Polonia Palace

Instytut Allerhanda zaprasza na II POLSKI KONGRES PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 2014 – forum wymiany doświadczeń i poglądów praktyków prawa i biznesu. Wydarzenie będzie mieć miejsce 10 czerwca w Warszawie w hotelu Polonia Palace – www.ip.allerhand.pl. Ideą tegorocznego Kongresu jest umożliwienie dyskusji na najbardziej aktualne tematy związane z problematyką prawną funkcjonowania sektora gier komputerowych – ich produkcji, ochrony, marketingu i sprzedaży.

 

Dyskusja na szerokim kongresowym forum przedstawicieli instytucji regulacyjno-nadzorczych (GIODO, Urząd Patentowy RP), środowiska prawniczego (rzecznicy patentowi, doradcy gospodarczy, radcowie prawni), świata nauki i biznesu (przedstawiciele ośrodków akademickich, kadra kierownicza spółek z sektora informatycznego i firm technologicznych) będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, sformułowania konstruktywnych wniosków i udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony autorów i twórców gier, oprogramowania, komputerowych kreacji wizualnych, ochrony danych osobowych graczy komputerowych oraz omówienia takich zmian w prawie autorskim, aby było ono realnym narzędziem chroniącym interesy i własność intelektualną.

 

Jako organizator Instytut Allerhanda chce upowszechniać wiedzę o znaczeniu dóbr niematerialnych w życiu społecznym i gospodarczym, wychodząc jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom wielu twórców i producentów, bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie tych dóbr. Chcielibyśmy, by Kongres ten jako wartościowa inicjatywa, istotnie wpłynął na pogłębienie świadomości społecznej dotyczącej ochrony twórczości autorów pracujących w przemyśle gier komputerowych.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawują także m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Naczelna Rada Adwokacka, Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw oraz Konfederacja Lewiatan.

 

Program Kongresu został podzielony na cztery bloki tematyczne:

1. CZY PRAWO AUTORSKIE MOŻE BYĆ REALNYM NARZĘDZIEM OCHRONY PRZEMYSŁU GIER KOMPUTEROWYCH?

2. ZNACZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DLA GIER KOMPUTEROWYCH

3. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW GIER KOMPUTEROWYCH

4. PRYWATNOPRAWNE ASPEKTY OBROTU GRAMI KOMPUTEROWYMI

 

Zapraszamy do rejestracji:

https://www.spidor.pl/spidor-patronem-ii-polskiego-kongresu-prawa-wlasnosci-intelektualnej-2014-przemysl-gier-komputerowych/

 

 

 

Menu