01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym”

Wpis 270 z 331
Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym”
Z przyjemnością informujemy, że dr Ireneusz Matusiak reprezentujący Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego poprowadził panel dyskusyjny „Ochrona własności intelektualnej w grach komputerowych” podczas sympozjum naukowego „Własność intelektualna w świecie cyfrowym”. Więcej szczegółów na temat sympozjum oraz program znajduje się poniżej.
Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym” zostało zorganizowane przez Urząd Patentowy
RP w ramach obchodów 100-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Przewodnim tematem sympozjum przeprowadzonego w dniach 21-22 czerwca w Warszawie była ochrona własności intelektualnej w środowisku zaawansowanych technologii informatycznych. Z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników obrad spotkały się wystąpienia zaproszonych przedstawicieli rządu. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa przedstawił m.in. główne priorytety rozwojowe polskiej gospodarki związane z najnowszymi technologiami cyfrowymi i ich znaczenie dla umacniania potencjału Polski w wielu obszarach konkurencyjnych rynków w skali krajowej, regionalnej i globalnej. Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego mec. Robert Kroplewski omówił zagadnienia związane z procesami wdrażania rozwiązań informatycznych mających wpływ na poszerzanie dostępu do zaawansowanej wiedzy w skali całego społeczeństwa. Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak przedstawiła natomiast główne wyzwania stojące przed krajowymi i międzynarodowymi systemami ochrony własności przemysłowej w kontekście dynamicznego rozwoju globalnych sieci komputerowych i gospodarczego wzrostu znaczenia dóbr niematerialnych mających postać cyfrową.

Główny Ekonomista Europejskiego Obserwatorium ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dr Nathan Wajsman omówił najnowsze statystyki i trendy związane z ekonomicznymi kosztami naruszeń praw wyłącznych w Internecie. Reprezentujący Thomas Jefferson School of Law prof. Aaron Schwabach zaprezentował analizy przypadków prawnych związanych z ochroną parodii jako przedmiotu własności intelektualnej w kontekście nowych gatunków twórczości artystycznej uprawianej w środowisku elektronicznym.

Podczas dwudniowych obrad uczestnicy konferencji analizowali wyzwania przed jakimi stoi system ochrony wartości niematerialnych w warunkach coraz bardziej dynamicznych procesów digitalizacji gospodarki i rozwoju nowych technologii, w szczególności w obszarach aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych, które często nie poddają się tradycyjnym sposobom regulacji prawnej.

Konferencja adresowana była do osób reprezentujących różne grupy zawodowe: ekspertów prawa własności intelektualnej, internetu i nowych technologii, rzeczników patentowych, adwokatów, radców prawnych, konsultantów ds. innowacyjności, brokerów innowacji, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji rządowych oraz reprezentantów instytucji otoczenia biznesu.

Program tegorocznego Sympozjum obejmował następujące panele tematyczne:

  • Możliwości prawnej ochrony własności intelektualnej w internecie;
  • Granice prawne parodii i krytyki w internecie;
  • Skuteczna ochrona domen internetowych i znaków towarowych;
  • Ochrona własności intelektualnej w grach komputerowych.

Żródło: https://www.uprp.pl/sympozjum-naukowe-wlasnosc-intelektualna-w-swiecie-cyfrowym/Lead02,58,19642,7,index,pl,text/

Menu