01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Seminarium European Schoolnet: Gry wideo w szkole: wyzwania i perspektywy

Wpis 253 z 319
Seminarium European Schoolnet: Gry wideo w szkole: wyzwania i perspektywy

W dniu 12 września 2018 r. reprezentanci ISFE wzięli udział w seminarium eksperckim zatytułowanym „Wykorzystanie gier w edukacji: wyzwania i perspektywy” zorganizowanym przez European Schoolnet, Scientix i eConfidence. Seminarium jest elementem projektu mającego na celu opracowanie opartych na grze metodologii wspierających zmiany behawioralne związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu.

Seminarium dotyczyło tego, w jaki sposób gry mogą pozytywnie wpływać na zmiany zachowań, jak można je wykorzystać w środowisku nauczania i jakie metody należy zastosować, aby upowszechnić gry w edukacji. ISFE zaprezentowało realizowany program „Gry wideo w szkole” oraz Massive Open Online Courses poświęcone wykorzystaniu gier wideo, w tym także gier komercyjnych, jako narzędzi dydaktycznych. Zdaniem ekspertów, biorących udział w seminarium, gry mogą pomóc w osiągnięciu kluczowych umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w społeczeństwie cyfrowym.

Zastosowanie gier w procesie edukacji wprowadza równowagę pomiędzy teorią a praktyką, co ma szczególne znaczenie w początkowej fazie kształcenia, polegającej głównie na rozwiązywaniu problemów, obserwacji i doświadczeniach. W związku z tym coraz więcej nauczycieli postrzega gry jako narzędzie pomocne w unowocześnieniu metod pracy z dziećmi. Ich zdaniem gry przyczyniają się do zwiększenia koncentracji oraz motywacji uczniów poprzez stworzenie przyjaznego, stymulującego środowiska dydaktycznego. Efektem takiej innowacji są lepsze wyniki uczniów, a co za tym idzie redukcja liczby osób nieklasyfikowanych.

Podczas seminarium Jennifer Wacrenier – Project Manager PEGI, wyjaśniła zebranym, jak przebiega proces przyznawania grom klasyfikacji ze względu na wiek odbiorcy oraz rodzaj treści występujących w grze. Opowiedziała także, w jaki sposób branża gier wideo stara się zaangażować większą liczbę nauczycieli i uczniów do udziału w szkoleniach mających na celu zwiększenie rozpoznawalność systemu i promocję odpowiedzialnego korzystania z elektronicznej rozrywki przez dzieci i młodzież.

Więcej informacji o PEGI i jej inicjatywach na stronie www.pegi.info

Menu