01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

ROLA GIER VIDEO W CZASIE LOCKDOWN – RAPORT

Wpis 113 z 291

Przedstawiamy raport Ipsos MORI, zlecony przez ISFE, przeprowadzony w I i II kwartale 2020. Celem badania było przyjrzenie się zachowaniom graczy podczas pandemii.

Raport pokazuje, że gry wideo były ważnym wsparciem dla zdrowia psychicznego graczy, a także dla rodziców, na których spadł obowiązek wsparcia dzieci w procesie edukacji w czasie, kiedy szkoły były zamknięte.

Konkluzje z badań:

  • czas gry zwiększał się o 1,5 godziny w skali tygodnia w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku wśród graczy w wieku 6-64 lat, ale zmniejszył się, gdy tylko zostały zniesione obostrzenia.
  • 14% respondentów twierdzi, że odkryło nowe gry wideo.
  • 30% graczy twierdzi, że gry wideo pomogły im poczuć się szczęśliwszymi, mniej zestresowanymi i mniej odizolowanymi, a 29% graczy twierdzi, że gry wideo miały pozytywny wpływ na ich zdrowie psychiczne podczas kwarantanny, zwłaszcza dotyczy to osób, które grają w gry wieloosobowe.
  • Rodzice częściej bawili się ze swoimi dziećmi podczas pandemii, a 1 na 5 rodziców spędził więcej czasu grając ze swoimi dziećmi w gry wideo.
  • 1 na 5 rodziców zgadza się, że gry wideo pomogły w edukacji i nauce ich dziecka.
  • Tylko 6% graczy twierdzi, że zwiększyło wydatki na gry wideo podczas blokady.

„Ten raport odzwierciedla ogromne wysiłki podjęte przez branżę gier oraz rolę, jaką odegrali nasi członkowie, aby zapewnić graczom bezpieczeństwo, komunikację, rozrywkę i edukację w najgorszych miesiącach kryzysu spowodowanego sytuacją epidemiologiczną. Szczególnie cieszy nas pozytywny wpływ gier video na zdrowie psychiczne, większe zaangażowanie rodziców oraz uznanie pozytywnej roli gier w czasie nauczania w domu ”.

Simon Little, dyrektor generalny ISFE

Raport dostępny na stronie:

Menu