01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Raport roczny „Better Internet for Kids 2021″ już dostępny

Wpis 71 z 319

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu ukazał się raport Better Internet for Kids. Rok 2021 był kolejnym w cieniu globalnej pandemii. Wiele dzieci i młodych ludzi zmuszonych było do nauki i życia towarzyskiego online, ponieważ codzienne życie zostało ponownie zakłócone przez obostrzenia i kwarantanny. Tegoroczny raport zawiera przegląd wielu działań podejmowanych przez podmioty i organizacje, które mają na celu zarówno chronić, jak i wspierać cyfrowe życie młodych ludzi.

W 2021 r. duży nacisk kładziono na opracowywanie takiego podejścia, które naprawdę uwzlędnia i odpowiada na pragnienia i wymagania dzieci i młodzieży w kształtowaniu przestrzeni cyfrowych. W ramach prac konsultacyjnych #DigitalDecade4YOUth, osadzonych w kontekście opracowywanej przez Komisję Europejską wizji kierunków transformacji cyfrowej Europy do 2030 r., zasięgnięto opinii dzieci i młodzieży (i innych zainteresowanych stron). Celem tych badań jest upewnienie się, że świat cyfrowy jest przygotowany na przyszłość i umożliwi wszystkim korzystanie z licznych oferowanych dobrodziejstw. Chociaż wstępne ustalenia zostały zaprezentowane podczas edycji Forum Bezpiecznego Internetu (SIF) w 2021 r., wyniki kształtować program konsultacji z młodymi internautami będą wpływać na dalsze prace i wyznaczane przez KE priorytety w nadchodzących latach.

Raport Better Internet for Kids 2021 do pobrania: https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/184597/BIK_Report2021_PRINT.pdf/5b798355-694a-dc9f-77cd-9917a40e880c?t=1644312450782

, ,

Menu