01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Raport KPT

Wpis 255 z 298

Głównym celem autorów było przygotowanie kompleksowego raportu, który jak najszerszemu gronu osób pomoże zrozumieć aktualną specyfikę polskiej branży gier wideo jako całości, dzięki m.in. charakterystyce kluczowych komponentów wchodzących w jej skład, a także określeniu aktualnego profilu graczy w Polsce.

http://www.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport_A4_Web.pdf

Menu