01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

 

System klasyfikacji PEGI

Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier PEGI – Pan-European Game Information, ma chronić małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich dla ich wieku.

System PEGI jest oddolną inicjatywą producentów gier, którzy w trosce o dobro klientów postanowili stosować oznaczenia wskazujące na minimalny wiek gracza i rodzaj treści występujących w grze. Kryteria oceny gier zostały opracowane we współpracy z naukowcami, psychologami, pedagogami, reprezentantami organizacji społecznych i kościelnych. System został uznany przez Komisję Europejską oraz Rząd RP za pomocny w odpowiedzialnym doborze gier dla dzieci w różnym wieku.

System PEGI składa się z dwóch uzupełniających się elementów: klasyfikacji wiekowej i opisu treści. Przedziały wiekowe stosowane w PEGI to 3, 7, 12, 16, 18. Warto podkreślić, że klasyfikacja wiekowa nie uwzględnia poziomu trudności ani umiejętności niezbędnych do korzystania z danej gry. Dostarcza natomiast wiarygodnych informacji o stosowności gry z punktu widzenia ochrony małoletnich.

 

 

Menu