01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

OCHRONA AWATARA W PRAWIE AUTORSKIM

Wpis 277 z 298
OCHRONA AWATARA W PRAWIE AUTORSKIM

Wraz z rozwojem Internetu pojawiają się nowe zagadnienia, które są przedmiotem wielu dyskusji, m.in. status prawny postaci świata wirtualnego. Omawiając postać fikcyjną – awatara  – w grach komputerowych można się posłużyć definicją  K. Grzybczyk, że postać fikcyjna to „wytwór wyobraźni autora, który żyje podobnie jak istota ludzka: nosi jakieś imię, ma swój wizerunek, charakter, uczucia, życie prywatne, a czasem może mieć prawo do ochrony swojego honoru” (K. Grzybczyk, Dzieło reklamowe i jego twórca, Warszawa 1999, s. 37) Nie jest to definicja prawna i  dotyczy postaci fikcyjnych z innych utworów niż gry komputerowe, ale jest na tyle uniwersalna, że może mieć zastosowanie również do awatara. W kategorii postaci fikcyjnych awatar z gier komputerowych występuje obok postaci z utworów literackich, dzieł plastycznych czy audiowizualnych. Postać fikcyjna może zostać uznana za przedmiot ochrony autorskoprawnej, o ile spełnione zostaną przesłanki z art. 1 ust. 1 pr.aut. Niektóre postaci fikcyjne stanowią  integralnej części, inne z kolei mają samodzielny „byt” postaci fikcyjnej poza jej pierwotnym środowiskiem, czyli utworem, z którego się wywodzi. Ten samoistny byt postaci fikcyjnych ma o tyle istotne znaczenie, że aktualnie możliwe jest „przenoszenie” tych postaci pomiędzy różnymi grami.  Przedstawiony poniżej artykuł sygnalizuje, że poglądy co do statusu prawnego postaci fikcyjnych występujących w dziełach „analogowych”  można uznać niedostosowane do nowych czasów i gier typu MMORPG.

Czytaj więcej

awatar

 

Zapraszam do dyskusji:

I.Matusiak portret (1)

 

 

 

i.matusiak@kochanski.pl

Tel.: +48 22 326 97 13

 

Linked

 

 

 

pl.linkedin.com/in/ireneuszmatusiak

 

,

Menu