01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Naukowcy zabierają głos w sprawie aktualizacji przez Światową Organizację Zdrowia międzynarodowej klasyfikacji chorób.

Wpis 274 z 331

Wybitni badacze i naukowcy zabierają głos w sprawie aktualizacji przez Światową Organizację Zdrowia międzynarodowej klasyfikacji chorób.

 

W artykule A Weak Scientific Basis for Gaming Disorder: Let us err on the side of caution, który pojawi się w The Journal of Behavioral Addictions szerokie grono uznanych na całym świecie ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego wskazuje na brak przejrzystości w odniesieniu do podstaw i dowodów dotyczących umieszczenia zaburzenia w odniesieniu do gier na liście chorób.

Naukowcy twierdzą, że nie ma konsensusu odnośnie definicji zaburzenia, jakości zebranych dowodów, która ich zdaniem nie odpowiada solidnym standardom naukowym. Zagadnienie wymaga rzetelnych badań uwzględniających szeroki kontekst społeczny. Więcej informacji w notatce prasowej:

WHO__PR_01_03_2017

Menu