01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Nastolatki wobec internetu pod red. prof. Macieja Tanasia

Wpis 280 z 331
Nastolatki wobec internetu pod red. prof. Macieja Tanasia

Społecznie sygnalizowane pozytywne, ale i negatywne konsekwencje rozwoju Web 2.0 oraz coraz dłuższej obecności dzieci i młodzieży w sieci spowodowały, że instytut badawczy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk

Społecznych „Pedagogium” w Warszawie (WSNS) na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka, żywo zainteresowanego problemem bezpieczeństwa dzieci i ochroną ich praw, podjęły w 2014 r. próbę diagnozy funkcjonowania nastolatków w sieci w ramach ogólnopolskich badań pn. „Nastolatki wobec Internetu”. Były to pierwsze, ogólnopolskie badania zachowań dzieci i młodzieży w Internecie oraz ich bezpieczeństwa (1235 uczniów z 50 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dobranych metodą losowania warstwowego). Wyniki badań miały służyć nie tylko celom naukowym, ale nade wszystko umożliwić podejmowanie świadomych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie.

Tekst publikacji

 

 

Menu