01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Learning by Playing – konferencja organizowana przez ISFE i European Schoolnet

Wpis 121 z 304
Learning by Playing – konferencja organizowana przez ISFE i European Schoolnet

29 września odbyło się organizowane przez ISFE wydarzenie zatytułowane „Nauka przez zabawę” Była to konferencja online przygotowana wspólnie z European Schoolnet, podczas której zaprezentowano wyniki szkoleń w ramach projektu Games in Schools. Spotkanie otworzyła przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego p. Sabine Verheyen mówiąć:

„Kryzys spowodowany koronawirusem doprowadził do pewnego rodzaju digitalizacji ad hoc. Ten trudny czas pokazał, które kraje zainwestowały już w dostępne cyfrowo materiały dydaktyczne, szkolenia nauczycieli i umiejętności cyfrowe. Będziemy musieli wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło. Będziemy musieli przyjrzeć się z bliska, co poszło dobrze, a co nie oraz podjąć natychmiastowe działania i w końcu zająć się od dawna oczekiwanymi sprawami. Musimy poprawić umiejętności cyfrowe pedagogów i odpowiedzialnie promować, projektować i wdrażać cyfryzację w edukacji. Dotyczy to przede wszystkim nauczycieli. Jeśli nie uda nam się wyposażyć nauczycieli, szkół i uniwersytetów w taki sposób, aby odpowiednio kształciły dzieci, młodzież i studentów z zastosowaniem nowoczesnych technologii to wszelkie dalsze działania będą nieważne. Wszystkie znaki wskazują na ogromną rolę technologii cyfrowych, ale zmiany dokonują ludzie – inwestowanie w ich nowoczesną edukację zapewnia dobrą przyszłość dla całej Unii ”.

Następnie głos zabrała pani Antoaneta Angelova-Krasteva, dyrektor ds. Innowacji, współpracy międzynarodowej i sportu Komisji Europejskiej.

„Gry wideo zapewniają niezbędne umiejętności: rozwiązywanie problemów, wielozadaniowość, koordynację, pracę w zespole, naukę historii,  analizę faktów oraz zdolności matematyczne…. Korzyści mogą być liczne! ”

Pani Angelova-Krasteva zaprosiła sektor gier wideo do kontynuowania dialogu i podzielenia się spostrzeżeniami na temat planu działań UE w dziedzinie edukacji cyfrowej opublikowanego 30 września. Plan koncentruje się na opracowaniu wydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej, w tym rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli poprzez szkolenia, inwestycję w infrastrukturę i włączenie umiejętności komputerowych do krajowych programów nauczania.

Niezwykle ważna jest też wypowiedź pani Rehany Schwinninger-Ladak, kierowniczki działu DG CONNECT, Interactive Technologies, Digital for Culture & Education Komisji Europejskiej:

„Wierzę w podejście do uczenia się opartego na grach, ale także w grywalizację. Sprawdzam tę metodę na moim synu i widzę, że działa. Mój wydział bardzo chce się dowiedzieć, jak technologie cyfrowe mogą wspierać edukację. Komisja Europejska sfinansowała już kilka gier, które zachęcają do pozytywnych zmian w zachowaniu dzieci w wieku 12-15 lat. Były to przede wszystkim gry, które mogą uczyć empatii lub kodeksów etycznych. Jest wiele zagadnień, o których nie wystarczy tylko powiedzieć. Do ich zrozumienia potrzebna jest forma przekazu, której młodzi ludzie ufają. Gry są taką formą.”

W spotkaniu wzięło udział 116 uczestników, w tym posłowie do Parlamentu Europejskiego, urzędnicy instytucji UE, nauczyciele i przedstawiciele branży.

Podczas konferencji przedstawiono również  podręcznik dla nauczycieli Games in Schools. Nowa wersja zawiera 20 scenariuszy lekcji oraz listę komercyjnych gier wideo do wykorzystania w klasie podczas lekcji, z których wiele jest publikowanych przez firmy zrzeszone w ISFE. Podręcznik jest bardzo cenny źródłem informacji o wykorzystaniu gier w edukacji i gorąco zachęcamy do dzielenia się nimi i korzystania.

Podręcznik GAMES IN SCHOOLS

Menu