01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego “W kierunku nowoczesnych, bardziej europejskich ram prawa autorskiego” – stanowisko Spidor

Wpis 251 z 291

W związku ze skierowanym do Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego (SPIDOR) zaproszenia do uczestniczenia w konsultacjach dotyczących proponowanych na forum Unii Europejskiej zmian w dziedzinie prawa autorskiego – zwłaszcza wynikających z Komunikatu Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku nowoczesnych, bardziej europejskich ram prawa autorskiego (Komunikat) – poniżej przedstawiamy stanowisko SPIDOR co do proponowanych zmian w regulacjach prawnych. Z uwagi na wagę regulacji dotyczących praw wyłącznych przysługujących twórcom oraz innym podmiotom uprawnionym, wyrażamy głębokie zainteresowanie omawianą materią i deklarujemy aktywny udział w dalszych pracach MKiDN.

 

Stanowisko Spidor Komunikat KPE

Menu