01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Komunikat Komisji Europejskiej: Ochrona konkurencji: badanie sektora handlu elektronicznego pokazuje powszechność blokowania geograficznego w UE

Wpis 262 z 304

 Wstępne ustalenia płynące z przeprowadzonego przez Komisję badania sektora handlu

elektronicznego pokazują, że blokowanie geograficzne jest rozpowszechnione w UE.

Spowodowane jest to częściowo jednostronnymi decyzjami przedsiębiorstw, które decydują

się nie sprzedawać za granicę, ale również barierami umownymi ustanowionymi przez

przedsiębiorstwa, uniemożliwiającymi konsumentom dokonywanie zakupów w internecie w

innych państwach UE.

Ochrona konkurencji_komunikat prasowy

Menu