01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Gry komputerowe i wideo trafią do szkół – MEN uruchamia pilotażowy program

Wpis 157 z 331
Gry komputerowe i wideo trafią do szkół – MEN uruchamia pilotażowy program

W połowie lipca MEN poinformowało o sukcesach polskich uczniów w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej, 60 Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej oraz Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej. Młodzi Polacy zdobyli łącznie 14 medali. MEN chce podnieść jakość kształcenia w obszarach związanych z informatyką i innowacjami. W tym celu już we wrześniu rozpocznie się pilotażowy program, polegający na badaniu efektów kształcenia w szkołach z wykorzystaniem gier wideo.Cele projektu to: poszukiwanie najskuteczniejszych metod i technik kształcenia, w tym game based learning; przygotowanie kadry do tych metod oraz wyposażenie szkół w materiały, rekomendacje, przykłady dobrych praktyk oraz gry. Pilotażowy program obejmie określoną liczbę szkół, które do 30 września mogą zgłaszać swój udział w programie.SPIDOR został partnerem projektu. Nasz udział będzie obejmował uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach związanych z projektem, przygotowanie szkolenia dla nauczycieli „Granie Nauczanie” oraz polskiej wersji językowej szkolenia PEGI – we współpracy z ISFE. Oferujemy też wsparcie w ewaluacji projektu i badaniach związanych z jego realizacją. https://www.tvp.info/49363979/gry-komputerowe-i-wideo-trafia-do-szkol-men-innowacja-mowi-sprawdzam

, ,

Menu