01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

GRY KOMPUTEROWE A PRAWO AUTORSKIE

Wpis 279 z 298
GRY KOMPUTEROWE A PRAWO AUTORSKIE

Gry komputerowe uzyskały już w społeczeństwie status dziedziny twórczości równoważny takim kategoriom utworów, jak dzieła literackie, muzyczne i filmy. Stanowią one odrębną i niewymienioną w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych kategorię utworów, co skutkuje wieloma problemami w relacjach twórca-producent-uczestnik. Dlatego też, jako członek SPIDOR oraz Partner Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy szczególnie zainteresowany tą problematyką przedstawiam tytułem wprowadzenie do tematu, skrót autoreferatu mojej pracy doktorskiej „Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego”. Omówione w nim zagadnienia i przedstawione tezy zostały rozwinięte w tekście rozprawy, która została opublikowana w 2013 r. w Wydawnictwie Wolters Kluwers.

Czytaj więcej

Read more in English

 

Zapraszam do dyskusji

 

 

I.Matusiak portret (1)

i.matusiak@kochanski.pl

 

Tel.: +48 22 326 97 13

 

Linkedpl.linkedin.com/in/ireneuszmatusiak

 

Menu