01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

EUROPEJSKI SEKTOR GIER WIDEO Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE ZALECANE ZMIANY W ZASADACH POMOCY DLA BRANŻY

Wpis 39 z 291

Bruksela, 6 kwietnia 2022 r. – ISFE i EGDF z zadowoleniem przyjmują zalecenia wydane w tym tygodniu przez ministrów kultury UE, które w przyszłości pozwolą państwom członkowskim na większą elastyczność w udzielaniu wsparcia finansowego europejskiemu przemysłowi gier wideo w celu poprawy jego pozycji na świecie.

W swoich zaleceniach „Budowanie europejskiej strategii na rzecz przemysłu kulturalnego i kreatywnego” Rada Kultury uznaje wysoką wartość gier wideo dla rozwoju gospodarki europejskiej i wzywa kraje członkowskie do dostosowania zasad pomocy finansowej, aby umożliwić elastyczne wsparcie publiczne dla sektora gier wideo.

Prezes ISFE, Simon Little, powiedział: „Ta rekomendacja jest ważnym politycznym uznaniem wartości, jaką sektor wnosi do Europy. Ułatwi ona krajom członkowskim wspieranie przemysłu lokalnie i inwestowanie we wzrost udziału gier wideo w Europie. Sektor gier wideo powinien być postrzegany jako strategiczny atut dla cyfrowego i kreatywnego rozwoju oraz zdolności innowacyjnych Europy”.

Dyrektor zarządzający EGDF Jari-Pekka Kaleva powiedział: „W wielu państwach członkowskich wsparcie publiczne dla twórców gier i wydawców odegrało kluczową rolę w umożliwieniu podejmowania ryzyka artystycznego i przyspieszeniu rozwoju sektora. Umożliwienie państwom członkowskim większej elastyczności w zapewnianiu odpowiedniego wsparcia finansowego jest niezwykle mile widziane i ostatecznie pomoże Europie pozostać liderem w dziedzinie kultury cyfrowej, przynosząc korzyści zarówno społeczeństwu, jak i całej gospodarce”.

Kliknij link, aby przeczytać raport dotyczący europejskiego rynku gier wideo.

Kontakt do ISFE:

Heidi Lambert, tel: +44 7932 141291

Email: heidi.lambert@isfe.eu

www.isfe.eu

Twitter: @ISFE_Games

Gracze są w centrum tego, co robimy

Od 1998 r. ISFE zapewnia, że ​​głos odpowiedzialnego przemysłu gier wideo jest słyszany i rozumiany, że jego kreatywny i ekonomiczny potencjał jest wspierany, a gracze na całym świecie cieszą się wspaniałymi wrażeniami podczas korzystania z gier wideo. ISFE reprezentuje branżę gier wideo w Europie i ma siedzibę w Brukseli. Naszymi członkami są krajowe stowarzyszenia branżowe w 18 krajach Europy, które z kolei reprezentują tysiące programistów i wydawców. ISFE ma również jako bezpośrednich członków wiodące europejskie i międzynarodowe firmy zajmujące się grami wideo.

Kontakt do EGDF:

Jari-Pekka Kaleva, tel: +358 40 716 3640   
Managing Director, European Games Developer Federation (EGDF)
Senior Policy Analyst, Neogames Finland ry.

Email: Jari-pekka.kaleva@egdf.eu

www.egdf.eu
Twitter: @jpkaleva       

Łączymy branżę

Europejska Federacja Producentów Gier (EGDF) zrzesza krajowe stowarzyszenia branżowe reprezentujące studia twórców gier z Austrii (PGDA), Belgii (FLEGA), Czech (GDACZ), Danii (Producentforeningen), Finlandii (Suomen pelinkehittäjät), Francji (SNJV), Niemiec (GAME), Włoch ( IIDEA), Malty (MVGSA), Holandii (DGA), Norwegii (VIRKE Produsentforeningen), Polski (PGA), Rumunii (RGDA), Hiszpanii (DEV), Szwecji (Spelplan-ASGD), Słowacji (SGDA), Turcji (TOGED) oraz Wielkiej Brytanii (TIGA). W sumie, poprzez swoich członków, EGDF reprezentuje ponad 2000 studiów deweloperskich, w większości MŚP, zatrudniających ponad 25 000 osób.

, , ,

Menu