01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Europejska Federacja Twórców Gier (EGDF) i Europejska Federacja Oprogramowania Interaktywnego (ISFE) podpisały kodeks współpracy w celu zoptymalizowania wsparcia dla całej branży gier wideo w Europie.

Wpis 137 z 291
Europejska Federacja Twórców Gier (EGDF) i Europejska Federacja Oprogramowania Interaktywnego (ISFE) podpisały kodeks współpracy w celu zoptymalizowania wsparcia dla całej branży gier wideo w Europie.

Pierwszym przykładem współpracy jest wsparcie ze strony ISFE i stowarzyszeń członkowskich „European Games BizDev Gathering”. Jest to wydarzenie online, zaplanowane na 13 i 14 maja 2020 r. i organizowane przez EGDF. ISFE pragnie pomóc europejskim twórcom gier w nawiązaniu kontaktu z globalnymi wydawcami, co ma szczególne znaczenie w trudnym czasie walki z pandemią COVID-19.

„Europejska Federacja Twórców Gier jednoczy pod wspólnym parasolem firmy z całego europejskiego przemysłu gier, podczas, gdy ISFE stanowi silną reprezentację branży w Brukseli. Mamy nadzieję, że ściślejsza współpraca pomoże nam znaleźć nowe sposoby wspierania naszych firm członkowskich oraz lokalnych stowarzyszeń. Zależy nam wspólnie na zapewnieniu zharmonizowanych ram regulacyjnych w całej Unii, co sprawi, że wyzwania stojące przed małymi i dużymi europejskimi studiami będą widoczne w Brukseli i uzyskają odpowiednie wsparcie ”.

Hendrik Lesser, prezes EGDF

„Listy firm członkowskich EGDF i ISFE są komplementarne. Podobnie jak cele i zadania obydwu organizacji.  Nasza współpraca stanowi dla obu federacji szansę wzmocnienia europejskiej tożsamości, poszerzenia zasięgu geograficznego, zbudowania wartościowych sieci kontaktów branżowych, wspólnego stawienia czoła wyzwaniom i prezentowania wspólnego stanowiska wobec europejskich organów regulacyjnych ”.

Olaf Coenen, przewodniczący ISFE

EGDF oraz ISFE planują rozpocząć pracę nad publikacją wspólnych raportów europejskiego przemysłu gier, które będą zawierać zarówno dane rynkowe, jak i branżowe. Jest to przykład krótkoterminowej synergii, jakkolwiek obydwie organizacje planują ściślejszą współpracę w przyszłości.

https://www.isfe.eu/news/european-video-game-federations-join-forces-and-sign-cooperation-agreement/

Kontakt ISFE:
Heidi Lambert, tel: +44 1245 476 265
Email: heidilambert@hlcltd.demon.co.uk
https://www.isfe.eu
Twitter: @ISFE_Games

Menu