01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Europejska Branża Gier Wideo i Jednolity Rynek Telekomunikacyjny

Wpis 267 z 298
Europejska Branża Gier Wideo i Jednolity Rynek Telekomunikacyjny

W związku z trwającą od kilku lat na forum krajowym, jak i na forum Unii Europejskiej dyskusją dotyczącą szeroko rozumianej sfery Internetu, a w szczególności zakresu realizacji w tej sferze praw podmiotowych i prowadzenia działalności gospodarczej z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz zasad uczciwej konkurencji  – nie budzi żadnych wątpliwości, że Internet wymaga nowych regulacji prawnych.

Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego z siedzibą w Warszawie przedstawia wspólne z Interactive Software Federation of Europe stanowisko dotyczące rozwoju tej sfery Internetu, która obejmuje swoim zakresem branżę gier wideo i rynek telekomunikacyjny.

Jednolity Rynek Telekomunikacyjny_PL

Net Neutrality_ ISFE_English

 

 

Menu