01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Dyrektywa w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych – stanowisko ISFE

Wpis 263 z 304
Dyrektywa w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych – stanowisko ISFE
Europejski przemysł gier wideo odniósł jeden z największych sukcesów w branży cyfrowej, bo też cyfrowy był od chwili powstania. Dlatego też z zadowoleniem przyjęliśmy inicjatywę Komisji Europejskiej, jaką jest Jednolity Rynek Cyfrowy (DSM) i chcielibyśmy pomóc Komisji w opracowywaniu praktycznych i innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.Zdaniem europejskiej branży gier wideo, projekt dyrektywy nie zapewnia właściwej realizacji celów DSM i przyczyni się raczej do zahamowania niż wsparcia istniejących modeli biznesowych w branży cyfrowej oraz innowacji w tej dziedzinie.

 

Stanowisko SPIDOR/ISFE w sprawie Dyrektywy:

Dyrektywa w sprawie umów o dostarczanie treści cyfrowych

Menu