01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

85% RODZICÓW MA UMOWY Z DZIEĆMI DOTYCZĄCE WYDATKÓW W GRACH WIDEO

Wpis 165 z 291
85% RODZICÓW MA UMOWY Z DZIEĆMI DOTYCZĄCE WYDATKÓW W GRACH WIDEO

NAJNOWSZE BADANIA GAME TRACK POKAZUJĄ, ŻE 85% RODZICÓW MA UMOWY Z DZIEĆMI DOTYCZĄCE WYDATKÓW W GRACH WIDEO

    Zgodnie z badaniem GameTrack opublikowanym w tym tygodniu 85% rodziców, których dzieci robią zakupy w grach, zawarły umowy ze swoimi podopiecznymi. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do ubiegłego roku (z 79% w 2018 do 85% w 2019).

Prezes ISFE Simon Little powiedział: “Cieszymy się, że zaangażowanie rodziców w kontrolę wydatków w grach rośnie i że odnotowujemy coraz większą świadomość klasyfikacji wiekowych PEGI. Zawsze poszukujemy sposobów, by rzetelnie informować graczy o zawartości gier i angażujemy firmy z branży w kampanie informacyjne prowadzone w całej Europie. Mają one na celu zachęcanie rodziców do prowadzenia dialogu z dziećmi na temat ich aktywności w sieci oraz do korzystania z kontroli rodzicielskiej w celu ograniczenia lub blokowania wydatków, ustawiania czasu gry, kontroli interakcji online i ustawień prywatności. “  

Trzy czwarte dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Francji to aktywni gracze. Daje to ponad 24 mln grających młodocianych tylko na pięciu rynkach europejskich.        Zgodnie z badaniem GameTrack około 1/3 rodziców pozwala swoim dzieciom wydawać pieniądze w grach. Na poziomie europejskim liczba ta zmniejszyła się od ubiegłego roku (42% w 2018 do 36% w 2019).       Zdecydowana większość (8 na 10) rodziców, których dzieci wydają pieniądze w grze, ma z dzieckiem porozumienie w tej kwestii. Tu również odnotowano wzrost w stosunku do wyników z ubiegłego roku (z 79% do 85%).

Rodzice, którzy sami są graczami częściej zawierają z dziećmi umowy dotyczące kontroli wydatków (85% vs 89%).     

Dwie trzecie osób słyszało o systemie klasyfikacji PEGI i jest to stosunkowo porównywalny poziom do ubiegłego roku. Nadal oznaczenia wieku są bardziej znane niż oznaczenia treści.  

Simon Little komentuje: “Gry wideo dostarczają doświadczeń, które wzbogacają codzienne życie kulturalne ponad połowy Europejczyków. Gry ustanawiają nowe standardy w innowacjach, sztuce i edukacji oraz zmieniają sposoby percepcji i interakcji z otaczającym nas światem. Zachęcanie do odpowiedzialnego korzystania z gier wideo jest kluczem do zapewnienia, by dzieci doświadczały wszystkich zalet tego wyjątkowego medium. Dlatego zarówno przemysł oprogramowania rozrywkowego jak i rodzice mają tu do odegrania ważną rolę”.  

GameTrack jest prowadzony przez Ipsos MORI i jest zlecony przez ISFE. Pełny przegląd można uzyskać tutaj: https://www.isfe.eu/news/85-of-parents-have-agreement-with-their-children-on-in-game-spending-in-video-games-reveals-new-survey/  

Raport z badań:

https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2019/12/GameTrack-In-Game-Spending-2019.pdf

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Heidi Lambert Tel: + 44 1245 476 265

Email: heidilambert@hlcltd.demon.co.uk

https://www.isfe.eu Twitter: @ISFE_Games    

Gracze są w centrum tego, co robimy. ISFE sprawia, że głos całego ekosystemu gier wideo jest słyszalny i zrozumiały, że jego potencjał twórczy i gospodarczy jest wspierany, a gracze na całym świecie mogą korzystać z walorów tego medium.  

, , , ,

Menu