01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

26.06.2013 Cannes – Posiedzenie Zarządu ISFE i PEGI

Wpis 287 z 298

 

Prezes SPIDOR p. Marcin Turski oraz Dyrektor Zarządzający Dominika Urbańska – Galanciak wzięli udział w posiedzeniach zarządów Interactive Software Federation of Europe oraz PEGI S.A.

 

Na spotkaniach omówiono i podjęto decyzje w następujących kwestiach:

 • wyboru nowych członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu ISFE;
 • rozszerzenia badań Digital Leader Panel we współpracy z NPD i EEDAR ( Electronic Entertainment Design and Research);
 • rozszerzenia metodologii badań GameTrack;
 • współpracy pomiędzy PEGI a ESRB odnośnie wprowadzenia systemu IARC (International Age Rating Council);
 • modyfikacji kwestionariusza PEGI na wniosek Pegi Experts Board;
 • zmian w treści Pegi Guidelines z uwzględnieniem Facebook i You Tube;
 • promocji platformy e-learningowej dla koderów Pegi;
 • przygotowania plaformy e-learningowej dla retailu;
 • udziału w debacie odnośnie International Trade Agreement przygotowanego przez WTO;
 • przedstawiono przykłady lokalnych inicjatyw związanych z wprowadzeniem ulg podatkowych;
 • przekazano wypracowane przez Legal Affairs Committee opinie na temat General Data Protection Regulation;
 • omówiono bieżące działania podejmowane przez Stowarzyszenia krajowe.

Menu