01-205 Warszawa, ul. Młynarska 7zapytajogry.plinfo@spidor.pl

Date archive: maj 2019

Stanowisko ISFE w sprawie listy ICD 11

Europejska branża gier wideo (ISFE) prosi członków Światowej Organizacji Zdrowia, której doroczne  spotkanie zgromadzenia reprezentantów  odbędzie się 20-28 maja w Genewie o powtórną analizę decyzji o włączeniu „zaburzenia spowodowanego korzystaniem z gier” do jedenastej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11). Dyrektor naczelny Interactive Software Federation of Europe (ISFE) Simon Little powiedział: „Światowa Organizacja Zdrowia jest wysoko…

Menu